Kalite Hedefleri

 

1-          Tarihi mirasın korunmasına yönelik eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda eğitim-öğretim programı düzenlemek,

2-          Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri çalışma düzenlemek,

3-          Amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek,

4-          Danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler ile konu ile ilgili çalışan laboratuvarların alt yapısına destek olmak,

5-          Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak,

6-          Uluslararası düzeyde bir dergi çıkarmak.